برنامه 14 آبان گروه کوهنوردی استرآباد

پیمایش مسیر روستای حاجی آباد تا روستای زیارت

در این برنامه کمکهای نقدی وغیر نقدی خانواده بزرگ استرآباد

بین اهالی روستای حاجی آباد تقسیم میگردد

هماهنگی جهت شرکت در برنامه واین کار نیک

09119611906

حامدوطن

 

منبع : کوهنوردی و حفاظت از محیط زیست استرآباد |کوهنوردی.حاجی آباد.زیارت
برچسب ها : آباد ,حاجی ,روستای ,برنامه ,حاجی آباد ,روستای حاجی